TAK & FASAD

Protector Ytbehandling AB har 30 års erfarenhet av plåtmålning.

Även byggplåt har sin begränsning. Väder och vind och olika miljöföroreningar nöter ständigt ner färgen och det underliggande rostskyddet.

Första tecknet kan vara att färgen mattas och kanske rent av flagnar och faller av. Korrosionen får fritt fram. Det är då hög tid att ta sig an problemet innan skadorna blir för stora och kostnaderna onödigt höga.

Efter genomgång med beställaren tar vi fram ett behandlingssystem som motsvarar kundens önskemål.

Funktionsgaranti vid ommålning av plåttak

Bakgrund: Beställares önskemål och högre krav på garantier i samband med takmålningar

Syfte: Att på ett ekonomiskt välgrundat sätt säkerställa färgskiktets skyddande funktion under lång tid, målet är >10 år.

Att de flesta objekt skiljer sig åt antingen genom befintligt underlag, taklutningar, ålder m.m. är bekant. Detta förändrar dock inte möjligheten att tillsammans med ett adekvat ommålningssystem erbjuda beställare en typ av ”försäkring” i syfte att säkerställa funktionen. Som entreprenör vill man undvika att lova mer än man med säkerhet kan hålla, men med ökade krav från beställare ihop med färgleverantörer, som naturligt är mer intresserade av försäljningsvolymer än garantiåtagande, blir följden att entreprenören i de flesta fall får stå ganska ensam gentemot beställarsidan.

Mig veterligt finns idag inget ommålningssystem som uppfyllt alla de krav och önskemål som vi som entreprenörer har, och som beställaren önskar. Faktorer som pris väderkänslighet, kulörbeständighet, vidhäftning m.m. är svåra att uppfylla samtidigt. Problemet är definitivt inte isolerat till plåtmålning utan kan jämföras med exempelvis bilbranschen, där man som nybilsköpare måste uppfylla en rad åtagande vad gäller service och kontroller för att en garanti ska gälla. Obs! att här pratar vi ny bil översatt = plåtbyte. Alla vet hur bra garantin på beg. fungerar.

Tanken är alltså att vi som entreprenörer tillsammans skräddarsyr ett garanti/försäkringspaket där alla kända faktorer tas med. I detta skall ligga årliga översyner, rapportering och dokumentation. Detta och eventuella åtgärder betalar beställaren och entreprenören kan garantera att funktionen upprätthålls till nästa kontroll. Beställaren har alltså försäkrat sig om funktionen under lång tid. Han betalar inget i förskott och han kan även vid exempelvis en försäljning av fastigheten överlåta eller avsluta denna försäkring.

Underhåll är bra ekonomi!

Peter Liljeberg, VD

Den rödbruna ytan – ett signum på alldeles nylagd kopparplåt antar efter några månaders utomhusexponering en vacker mörkbrun nyans.

Beroende på klimat och andra yttre omständigheter börjar så småningom den för koppar karaktäristiska gröna patinan bildas.

Nordic Greenbehandlingen ger en patina som till färg och struktur är likvärdig den hos naturligt utvecklad Nordisk patina.

Patinan förstärks och utvecklas dessutom kontinuerligt efter appliceringen genom ohämnad tillväxt av naturlig patina.

Exempel på projekt inom Tak & Fasad