Tak och fasadrenovering Chalmersfastigheter, Eriksberg

Rengöring och förbättring av fasad samt rengöring och ommålning av tak.